Đại gia và 2 em chân dài, có 1 em còn bỡ ngỡ lúc đầu không chịu