Biểu hiện quá dâm đãng, anh trai 3p đã bắn bị ẻm chê YSL